Czym jest FAS?

Czym jest choroba FAS?

FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy (ang. Fetal Alcohol Syndrome) to zespół chorobowy, którego podstawą jest zaburzenie organizacji mózgu, będącą wynikiem spożywania alkoholu przez matkę w ciąży. FAS można określić jako niepełnosprawność ukrytą, ponieważ na skutek działania alkoholu w okresie prenatalnym, uszkodzony został mózg dziecka przed urodzeniem.

FAS stanowi medyczną diagnozę, odnotowywaną w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 pod kodem Q 86.0, a w ramach niej wyróżnia się 4 podstawowe kryteria:

  1. Udokumentowane picie alkoholu przez matkę w ciąży;
  2. Pre- i postnatalny deficyt wzrostu wagi i obwodu głowy;
  3. Trudności intelektualne i problemy społeczne;
  4. Zespół fizycznych anomalii wyrażających się poprzez mniej lub bardziej widoczne dysmorfie twarzy oraz deformacje budowy kończyn, mięśni, serca oraz innych narządów.

FASD:

Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwoju (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorders) to określenie obejmujące wszystkie skutki spożywania przez matkę alkoholu w czasie ciąży. W ramach FASD wyróżnia się m.in. FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy), pFAS (Częściowy Alkoholowy Zespół Płodowy), SE/AE (Encefalopatię niepostępującą z ekspozycją na alkohol), ND/AE (Zaburzenie neurobehawioralne z ekspozycją na alkohol).

Sygnały FAS / FASD:

O FAS / FASD może świadczyć szereg problemów zarówno poznawczych, jak i związanych z ich organicznym zdrowiem:
– problemy z koncentracją uwagi,
– trudności w nauce,
– nadpobudliwość,
– trudności z kontrolą emocji (drażliwość, lękliwość, nagłe wybuchy gniewu),
– chwiejność emocjonalna, czyli szybkie i częste zmiany emocji (np. szybka zmiana nastroju z radości w skrajną złość lub płacz),
– problemy z przewidywaniem konsekwencji własnych działań, a także planowaniem swoich działań,
– kłopoty z pamięcią,
– trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi,
– trudności w rozumieniu wartości pieniądza,
– brak poczucia czasu,
– sztywność myślenia,
– nierzadko obniżona sprawność intelektualna (choć nie jest to objaw charakterystyczny jedynie dla dzieci z FAS / FASD), – problemy z rozpoznawaniem wrażeń zmysłowych,
– obniżona możliwość rozumienia języka, przede w wszystkim rozumienia żartów i przenośni,
– obniżona sprawność językowa w tworzeniu wypowiedzi,
– zaburzenia integracji sensorycznej (nadwrażliwości i niedowrażliwości
– choć nie jest to objaw charakterystyczny jedynie dla dzieci z FAS / FASD),
– problemy zdrowotne związane m.in. z układem krążenia, nerkami, sercem, wątrobą, kośćmi i stawami, układem nerwowym (np. padaczki).

Masz dziecko lub znasz kogoś, kto ma dziecko przejawiające wyżej wymienione objawy?

Fundacja Fascynujący Świat Dziecka wzięła sobie za cel pomaganie dzieciom dotkniętym FAS / FASD poprzez pomoc diagnostyczną i terapeutyczną, ale także rodzinom tych dzieci m.in. poprzez wsparcie psychiczne i poradnictwo, szczegółową diagnozę oraz terapię dopasowaną do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny.

Czytaj więcej

Sygnały FAS

Diagnozowanie FAS

Nasza misja: Nieść pomoc chorym na FAS poprzez trafną diagnozę
i skuteczną terapię. Ponieważ każde dziecko powinno mieć
szansę na godne życie.