Wydarzenie

09.09.2019

09:00 – 15:00

Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
40-326 Katowice
ul. Techników 9

Zależne od ilości uczestników

Szanowni Państwo, 
W związku z obchodami 20-lecia Światowego Dnia FAS oraz Dnia Świadomości FASD w dniu 09.09.2019r. Fundacja Fascynujący Świat Dziecka przy współpracy z Uniwersytetem SWPS organizuje Międzynarodową Konferencję Szkoleniową pt.
„Trafna diagnostyka FASD? Jest na to sprawdzony sposób – Prawidłowo dostosowana terapia kluczem do sukcesu”.

Cel:

Dzięki udziałowi w konferencji szkoleniowej poznacie Państwo sprawdzoną w wielu krajach, w tym z sukcesem stosowaną od ponad 20 lat w Stanach Zjednoczonych, ścieżkę diagnostyczną, pozwalającą na rozpoznanie FAS/FASD, którą to opracowali pracownicy i badacze Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle (WA), z dr Susan J. (Astley) Hemingway na czele. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane odpowiednie narzędzia diagnostyczne i sposób ich wykorzystywania. Poznacie Państwo także zasób specjalistów, którzy powinni uczestniczyć w procesie diagnostycznym, aby stawiane rozpoznania były jak najbardziej precyzyjne i aby unikać nadużyć. Dowiecie się Państwo także, jakie są najczęściej popełniane błędy w trakcie diagnoz, przeprowadzanych na terenie naszego kraju i nie tylko. Poznacie Państwo procedury i strategie terapeutyczne, które należy wziąć pod uwagę podczas konstruowania planu terapeutycznego. Posiądziecie Państwo także wiedzę na temat wspierania rodziny dziecka, w tym przede wszystkim rodziców – jakie techniki stosować, by wspierać ich w trakcie wyzwań oraz co robić, by efektywnie współpracować m.in. ze szkołą, do której uczęszcza dziecko z FAS/FASD.
Dzięki udziałowi w konferencji poznają Państwo międzynarodowe i interdyscyplinarne spojrzenie na problematykę diagnozowania i prowadzenia terapii dzieci z FAS/FASD. Będziecie mogli osobiście poznać praktyków na co dzień spotykających dzieci z FAS/FASD z różnych krajów i środowisk, co wpływa na zróżnicowanie oddziaływań terapeutycznych w stosunku do tychże dzieci i ich rodzin.

>>>> KONFERENCJA TŁUMACZONA SYMULTANICZNIE <<<<

Prelegentami będą takie osobistości jak:

• doktor Susan J. Astley z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle, która to od 30 lat jest prekursorem i niepodważalnym autorytetem w diagnostyce tej choroby.
• Gro Løhaugen – wiceprzewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia FASD, dyrektor RCP dla Dzieci w Norwegii.
• dr hab. prof. UP Halina Pawłowska-Jaroń – profesor krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, autorka licznych badań i publikacji dotyczących dzieci z FASD.

Dzięki konferencji - szkoleniu, dowiesz się jak:

Prawidłowo powinny być diagnozowane dzieci i młodzież z podejrzeniem FAS/FASD. Zdobędziesz do tego niezbędną wiedzę, zapoznasz się z narzędziami, które powinny być do tego wykorzystywane oraz dowiesz się kto nie powinien takich diagnoz przeprowadzać. Dowiesz się również jak dobrać odpowiednią ścieżkę terapeutyczną oraz jak zaopiekować się nie tylko dzieckiem, ale całym środowiskiem, które go otacza (m.in. szkoła, rodzina).

Patronat Honorowy:

> Marszałek Senatu Stanisław Karczewski
> Ministerstwo Zdrowia
> Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak
> Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
> Europejskie Stowarzyszenie FASD (EUFASD Alliance),
> Sieć Diagnostyczna i Zapobiegawcza FASD stanu Waszyngton,
> Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA),
> Wojewoda Śląski,
> Powiat Cieszyński,
> Diakonia Polska,
> Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
> Euroregion Beskidy

Patronat Medialny:

TVP3 KATOWICE
POLSKIE RADIO KATOWICE
RADIO CCM
OX.PL

Data i miejsce Konferencji

Szkolenia 9 września 2019 godzina 9:00 – 15:00
Uniwersytet SWPS wydział zamiejscowy w Katowicach
43-326 Katowice ul. Techników 9

Plan Konferencji:

8:00 – 9:00 – Rejestracja uczestników
9:00 – 9:30 – Oficjalne rozpoczęcie Konferencji
9:30 – 11:30 – dr Susan J. Astley (Stany Zjednoczone)„Zespół sprawdzoną metodą diagnostyki FASD”.
11:30 – 11:50 – przerwa z poczęstunkiem
11:50 – 13:20 dr Gro Lohaugen (Norwegia), – „Codzienne wyzwania rodzin zmagających się z FASD – jak możemy pomóc?” 
13:20 – 15:00 – dr Halina Pawłowska-Jaroń (Polska), – „Prawidłowo dobrana terapia kluczem do sukcesu”.
Uczestnicy konferencji otrzymają stosowne zaświadczenia.

Prowadzący:

doktor Susan J. Hemingway (Astley) z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle

Dyrektor Stanowej Sieci Diagnostyki i Profilaktyki Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS DPN). Niekwestionowany autorytet w dziedzinie FASD. Twórca 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD. Dr Hemingway uzyskała tytuł licencjata w biologii, tytuł magistra w radiologii i fizjologii, a tytuł doktora za pracę z zakresu epidemiologii i pediatrii. Jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego i Towarzystwa Badawczego Alkoholizmu oraz członkiem stowarzyszenia badawczego w Centrum Rozwoju Człowieka i Niepełnosprawności na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Dr Hemingway jest dyrektorem Sieci Diagnostyki i Profilaktyki Alkoholowego Zespołu Płodowego stanu Waszyngton (FAS DPN).

dr Gro Løhaugen

Wiceprzewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia FASD, dyrektor RCP dla Dzieci w Norwegii. Autorka licznych badań i publikacji związanych przede wszystkim z wpływem określonych czynników (zarówno środowiskowych jak i uwarunkowanych genetycznie) w okresie prenatalnym oraz okołoporodowym na rozwój (przede wszystkim neurologiczny i poznawczy) dziecka. Jej artykuły publikowane są przez liczne czasopisma m.in. takie jak: Drug and Alcohol Dependence, NeuroImage, Frontiers in Aging Neuroscience, Annals of Neurology, The Journal of pediatrics.
Współpracuje m.in. z Kliniką Sørlandet w Norwegii, z Instytutem Medycyny Klinicznej na Uniwersytecie w Oslo oraz Uniwersytetem Naukowo -Technologicznym w Norwegii. Głównymi obszarami jej zainteresowań są medycyna (w tym szczególnie psychiatria, psychosomatyka, poradnictwo psychologiczne) oraz psychologia (głównie psychologia kliniczna, zdrowie psychiczne oraz psychopatologia).

dr hab. prof. UP Halina Pawłowska-Jaroń

Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, badaczka i praktykujący logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego, Filia w Skale. Zainteresowania naukowe i obszar pracy to m.in. zaburzenia komunikacji językowej i ich terapia wśród dzieci z FAS/FASD oraz wśród dzieci narażonych na działanie innych teratogenów, nabywanie i rozwój języka u dzieci upośledzonych, obciążonych genetycznie warunkowanymi zespołami chorobowymi, diagnoza i terapia osób ze schorzeniami neurologicznymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na padaczkę, diagnoza i terapia logopedyczna osób starszych i możliwości zastosowania technologii informatycznych do wzbogacenia procesu diagnozy i terapii. Na co dzień prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnorakimi zaburzeniami rozwoju językowego, w tym dzieci z FAS/FASD.

„Trafna diagnostyka FASD? Jest na to sprawdzony sposób – Prawidłowo dostosowana terapia kluczem do sukcesu"

Data: 09.09.2019

Czas trwania: ok. 6h

Lokalizacja: Uniwersytet SWPS
43-326 Katowice
ul. Techników 9

300 zł

Nasza misja: Nieść pomoc chorym na FAS poprzez trafną diagnozę
i skuteczną terapię. Ponieważ każde dziecko powinno mieć
szansę na godne życie.

Wspierają nas

DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA

Zapisz się na naszą listę mailingową aby na bieżąco dostawać informacje o nowych wydarzeniach w fundacji!