Wydarzenie

Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa
„Trafna diagnostyka FASD? Jest na to sprawdzony sposób – Prawidłowo dostosowana terapia kluczem do sukcesu"

09.09.2019

09:00 – 15:00

Uniwersytet SWPS
wydział zamiejscowy w Katowicach
43-326 Katowice ul.
Techników 9

Zależne od ilości uczestników

Szanowni Państwo, 
W związku z obchodami 20-lecia Światowego Dnia FAS oraz Dnia Świadomości FASD w dniu 09.09.2019r. Fundacja Fascynujący Świat Dziecka przy współpracy z Uniwersytetem SWPS organizuje Międzynarodową Konferencję Szkoleniową pt.
„Trafna diagnostyka FASD? Jest na to sprawdzony sposób – Prawidłowo dostosowana terapia kluczem do sukcesu”.

Cel:

Dzięki udziałowi w konferencji szkoleniowej poznacie Państwo sprawdzoną w wielu krajach, w tym z sukcesem stosowaną od ponad 20 lat w Stanach Zjednoczonych, ścieżkę diagnostyczną, pozwalającą na rozpoznanie FAS/FASD, którą to opracowali pracownicy i badacze Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle (WA), z dr Susan J. (Astley) Hemingway na czele. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane odpowiednie narzędzia diagnostyczne i sposób ich wykorzystywania. Poznacie Państwo także zasób specjalistów, którzy powinni uczestniczyć w procesie diagnostycznym, aby stawiane rozpoznania były jak najbardziej precyzyjne i aby unikać nadużyć. Dowiecie się Państwo także, jakie są najczęściej popełniane błędy w trakcie diagnoz, przeprowadzanych na terenie naszego kraju i nie tylko. Poznacie Państwo procedury i strategie terapeutyczne, które należy wziąć pod uwagę podczas konstruowania planu terapeutycznego. Posiądziecie Państwo także wiedzę na temat wspierania rodziny dziecka, w tym przede wszystkim rodziców – jakie techniki stosować, by wspierać ich w trakcie wyzwań oraz co robić, by efektywnie współpracować m.in. ze szkołą, do której uczęszcza dziecko z FAS/FASD.
Dzięki udziałowi w konferencji poznają Państwo międzynarodowe i interdyscyplinarne spojrzenie na problematykę diagnozowania i prowadzenia terapii dzieci z FAS/FASD. Będziecie mogli osobiście poznać praktyków na co dzień spotykających dzieci z FAS/FASD z różnych krajów i środowisk, co wpływa na zróżnicowanie oddziaływań terapeutycznych w stosunku do tychże dzieci i ich rodzin.

Program szkolenia:

8:00 – 9:00 – Rejestracja uczestników
9:00 – 9:30 – Oficjalne rozpoczęcie Konferencji
9:30 – 11:30 – dr Susan J. Astley (Stany Zjednoczone)„Zespół sprawdzoną metodą diagnostyki FASD”.
11:30 – 11:50 – przerwa z poczęstunkiem
11:50 – 13:20 dr Gro Lohaugen (Norwegia), – „Codzienne wyzwania rodzin zmagających się z FASD – jak możemy pomóc?” 
13:20 – 15:00 – dr Halina Pawłowska-Jaroń (Polska), – „Prawidłowo dobrana terapia kluczem do sukcesu”.

Prowadzący:

doktor Susan J. Hemingway (Astley) z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle

Dyrektor Stanowej Sieci Diagnostyki i Profilaktyki Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS DPN). Niekwestionowany autorytet w dziedzinie FASD. Twórca 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD. Dr Hemingway uzyskała tytuł licencjata w biologii, tytuł magistra w radiologii i fizjologii, a tytuł doktora za pracę z zakresu epidemiologii i pediatrii. Jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego i Towarzystwa Badawczego Alkoholizmu oraz członkiem stowarzyszenia badawczego w Centrum Rozwoju Człowieka i Niepełnosprawności na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Dr Hemingway jest dyrektorem Sieci Diagnostyki i Profilaktyki Alkoholowego Zespołu Płodowego stanu Waszyngton (FAS DPN).

dr Gro Løhaugen

Wiceprzewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia FASD, dyrektor RCP dla Dzieci w Norwegii. Autorka licznych badań i publikacji związanych przede wszystkim z wpływem określonych czynników (zarówno środowiskowych jak i uwarunkowanych genetycznie) w okresie prenatalnym oraz okołoporodowym na rozwój (przede wszystkim neurologiczny i poznawczy) dziecka. Jej artykuły publikowane są przez liczne czasopisma m.in. takie jak: Drug and Alcohol Dependence, NeuroImage, Frontiers in Aging Neuroscience, Annals of Neurology, The Journal of pediatrics.
Współpracuje m.in. z Kliniką Sørlandet w Norwegii, z Instytutem Medycyny Klinicznej na Uniwersytecie w Oslo oraz Uniwersytetem Naukowo -Technologicznym w Norwegii. Głównymi obszarami jej zainteresowań są medycyna (w tym szczególnie psychiatria, psychosomatyka, poradnictwo psychologiczne) oraz psychologia (głównie psychologia kliniczna, zdrowie psychiczne oraz psychopatologia).

dr hab. prof. UP Halina Pawłowska-Jaroń

Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, badaczka i praktykujący logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego, Filia w Skale. Zainteresowania naukowe i obszar pracy to m.in. zaburzenia komunikacji językowej i ich terapia wśród dzieci z FAS/FASD oraz wśród dzieci narażonych na działanie innych teratogenów, nabywanie i rozwój języka u dzieci upośledzonych, obciążonych genetycznie warunkowanymi zespołami chorobowymi, diagnoza i terapia osób ze schorzeniami neurologicznymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na padaczkę, diagnoza i terapia logopedyczna osób starszych i możliwości zastosowania technologii informatycznych do wzbogacenia procesu diagnozy i terapii. Na co dzień prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnorakimi zaburzeniami rozwoju językowego, w tym dzieci z FAS/FASD.

„Trafna diagnostyka FASD? Jest na to sprawdzony sposób – Prawidłowo dostosowana terapia kluczem do sukcesu"

Data: 09.09.2019

Czas trwania: ok. 6h

Lokalizacja: Uniwersytet SWPS
43-326 Katowice
ul. Techników 9

300 zł

Nasza misja: Nieść pomoc chorym na FAS poprzez trafną diagnozę
i skuteczną terapię. Ponieważ każde dziecko powinno mieć
szansę na godne życie.

Wspierają nas