Jakub

11 lat
Pseudonim – Moro

Kuba to bardzo aktywny i uwielbiający sport chłopiec. Może być doskonałym przykładem motywacji dla innych, gdy obserwuje się go z jak ogromną pasją i łatwością jeździ na rowerze czy gra w piłkę nożną. Mimo tego, początki jego życia wcale łatwe nie były, gdyż zaraz po urodzeniu Kuba został odebrany biologicznej matce i trafił do pogotowia opiekuńczego. Mając niespełna 3 miesiące, dostał niezwykłą szansę i został zaadoptowany wraz z swoim 18-miesięcznym bratem Mateuszem. Niestety mimo dużego zaangażowania rodziców adopcyjnych, choroba na jaką cierpi Kuba, bardzo przeszkadza mu w cieszeniu się pełnią życia. Chłopiec dotknięty jest zaburzeniami ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych FASD (Encefalopatia niepostępująca),  która są efektem spożywania alkoholu przez matkę w ciąży. U Kuby skutki tej choroby zaobserwować można poprzez duże trudności w zakresie koncentracji uwagi, nadpobudliwość, problemy z kontrolą własnych emocji (zachowania agresywne, drażliwość, nadmierna frustracja w kontaktach z bliskimi itp.), skłonności do sięgania po używki i podejmowania zachowań ryzykownych, nierzadko zagrażających życiu jego i innych. Ponadto zdarzenia traumatyczne, jakim było odebranie dziecka matce, miały i mają nadal niebagatelny wpływ na funkcjonowanie psychiczne chłopca i pojawiające się przez to problemy emocjonalne, zachowania o charakterze lękowym. Co więcej, świadomość swoich trudności również mocno negatywnie wpływa na nastrój chłopca, sprawia, że często jest on znacząco obniżony, a Kuba wobec nich jest nierzadko zupełnie bezbronny. Pomimo tego, iż tak wielu trudnościom chłopiec codziennie musi stawiać czoła, to jego motywacja do działania i do życia jest ogromna. Dzięki pomocy, którą mógłby otrzymać poprzez wsparcie finansowe, a które przeznaczone zostałoby na oddziaływania terapeutyczne, szanse na poprawę jego funkcjonowania i poradzenie sobie z wieloma trudnościami, z pewnością stałyby się realne i dałyby Kubie możliwość czerpania radości z życia.

POTRZEBNI BOHATEROWIE!

Dołącz do naszych darczyńców
i ocal przyszłość dzieci.

  • Miesięcznie
  • Jednorazowo

10 zł

32 zł

47 zł

Inna kwota

10 zł

32 zł

47 zł

Inna kwota

Każdy darczyńca (jeśli wyrazi na to zgodę) będzie otrzymywał comiesięczny newsletter na co zostały przeznaczone wpłacone środki. Przeczytaj o innych korzyściach.

Nasza misja: Nieść pomoc chorym na FAS poprzez trafną diagnozę
i skuteczną terapię. Ponieważ każde dziecko powinno mieć
szansę na godne życie.