Podopieczni

Karolina

Karolina, 14 lat
Pseudonim – Lola

Karolina to niezwykle sympatyczna i wrażliwa dziewczynka. Posiada talent muzyczny, choć czasami jej brak pewności siebie sprawia, że pozostaje „w cieniu”. Z pewnością początki jej dzieciństwa przyczyniły się do tego, że Karolina nawet obecnie zmaga się z wieloma trudnościami emocjonalnymi. Dziewczynka dopiero w wieku 6 lat, po długotrwałym okresie adopcyjnym, trafiła do rodziny adopcyjnej. Oprócz trudnych doświadczeń z jakimi przyszło się zmagać dziewczynce, jest jeszcze choroba – Częściowy Alkoholowy Zespół Płodowy (pFAS), która znacząco utrudnia normalne życie nastolatce i bywa jednocześnie nierzadko powodem do żartów i nadużyć ze strony rówieśników. Karolina ma obecnie 14 lat i powinna w pełni cieszyć się swoją młodością, nawiązywać bliskie relacje rówieśnicze oraz rozwijać i spełniać swoje marzenia. W obliczu problemów związanych z wczesnymi przeżyciami oraz tymi, które przysparza jej choroba, jest to niestety znacząco utrudnione i ograniczone. Karolina zdaje sobie sprawę ze swoich słabości, co silnie wzmaga w niej poczucie bezradności i brak wiary w siebie. Większość przeszkód, z jakimi na co dzień przychodzi nam wszystkim się mierzyć, staje się znacznie mniejsza i łatwiejsza do pokonania, jeśli tylko ktoś okaże nam swoją życzliwość i wsparcie, dlatego też, wszelka pomoc – uśmiech, drobny gest, dobre słowo bądź darowizna finansowa, będzie dla Karoliny niewątpliwie ogromną szansą i motywacją do walki o siebie.

POTRZEBNI BOHATEROWIE!

Dołącz do naszych darczyńców
i ocal przyszłość dzieci.

  • Miesięcznie
  • Jednorazowo

10 zł

32 zł

47 zł

Inna kwota

10 zł

32 zł

47 zł

Inna kwota

Każdy darczyńca (jeśli wyrazi na to zgodę) będzie otrzymywał comiesięczny newsletter na co zostały przeznaczone wpłacone środki. Przeczytaj o innych korzyściach.

Nasza misja: Nieść pomoc chorym na FAS poprzez trafną diagnozę
i skuteczną terapię. Ponieważ każde dziecko powinno mieć
szansę na godne życie.