Paweł

10 lat
Pseudonim – Pamel

Pawełek jest spokojnym i miłym chłopcem. Już niedługo skończy 10 lat. Niestety, lata, które ma za sobą, nie należą do najszczęśliwszych, przyszło bowiem mu się zmagać z autyzmem wczesnodziecięcym, który utrudnia mu relacje z rówieśnikami oraz z osobami dorosłymi. Problemy emocjonalne takie jak między innymi trudności w kontroli emocji, problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z ludźmi, bardzo odbijają się na jego codziennym funkcjonowaniu. Wszystkie trudności, jakie wynikają z jego zaburzenia i z jakimi zmaga się Pawełek, znacząco rzutują na to jak wygląda jego codzienne życie. Ponadto chłopiec wychowuje się w rodzinie rozbitej, co dodatkowo sprawia, że jego dzieciństwo nie jest łatwe. Chcielibyśmy przychylić mu nieba, sprawić, by tak jak inne dzieci mógł spokojnie chodzić do szkoły, bawić się z innymi dziećmi, śmiać się i beztrosko cieszyć tak jak one. Konieczna jest intensywna terapia, na którą nam zwyczajnie brakuje pieniędzy… może właśnie dzięki Tobie życie Pawełka stanie się lepsze.

POTRZEBNI BOHATEROWIE!

Dołącz do naszych darczyńców
i ocal przyszłość dzieci.

  • Miesięcznie
  • Jednorazowo

10 zł

32 zł

47 zł

Inna kwota

10 zł

32 zł

47 zł

Inna kwota

Każdy darczyńca (jeśli wyrazi na to zgodę) będzie otrzymywał comiesięczny newsletter na co zostały przeznaczone wpłacone środki. Przeczytaj o innych korzyściach.

Nasza misja: Nieść pomoc chorym na FAS poprzez trafną diagnozę
i skuteczną terapię. Ponieważ każde dziecko powinno mieć
szansę na godne życie.