Podopieczni

Piotruś

8 lat
Pseudonim – Misiu

Piotruś ma 8 lat i niemal całe swoje życie wychowuje się w rodzinie rozbitej. Opiekę nad dzieckiem od 7 lat sprawuje samotna mama, która rozstała się z mężem alkoholikiem. Sytuacja rodzinna dziecka jest złożona, a w przeszłości chłopiec nierzadko narażony był na doświadczanie trudnych przeżyć. Od kilku lat Piotruś boryka się z wieloma problemami m.in. przewlekłymi zaparciami, opornymi na leczenie, mogącymi w dużej mierze mieć podłoże psychiczne (lękowe), niedokrwistością (anemią), zaburzeniami mowy. Ze względu na występujące trudności emocjonalne, deficyty w obszarze uczenia się oraz problemy medyczne, chłopiec był odraczany od rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Piotruś rozwija się nieharmonijnie, a nieprawidłowości jego rozwoju można zaobserwować szczególnie w sferze kompetencji społeczno-emocjonalnych manifestujących się problemami adaptacyjnymi, dużą tendencją do nadmiernie lękowych reakcji i somatyzacji objawów, nadwrażliwością, nadmierną pobudliwością, problemami w regulacji emocji, w koncentracji uwagi i motywacji do działania; w obszarze mowy – trudności w poprawnej artykulacji (mowa dziecka jest momentami niezrozumiała); obszarze funkcji percepcyjnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej i grafomotoryki. Pomimo wielu trudności, z jakimi Piotruś na co dzień musi się mierzyć i przeszkód, które musi pokonywać, jest dzieckiem bardzo radosnym i życzliwym. Co więcej, mimo, że sam potrzebuje pomocy to zawsze jest chętny do tego, by pomagać innym. Jakakolwiek pomoc, czy to wsparcie finansowe na działania terapeutyczne czy zwykła życzliwość i troska, jaką każdy z nas jest mu w stanie zaoferować, będzie dla niego nieocenioną wartością i szansą na lepsze życie, a on sam z pewnością będzie za nią niezmiernie wdzięczny.

POTRZEBNI BOHATEROWIE!

Dołącz do naszych darczyńców
i ocal przyszłość dzieci.

  • Miesięcznie
  • Jednorazowo

10 zł

32 zł

47 zł

Inna kwota

10 zł

32 zł

47 zł

Inna kwota

Każdy darczyńca (jeśli wyrazi na to zgodę) będzie otrzymywał comiesięczny newsletter na co zostały przeznaczone wpłacone środki. Przeczytaj o innych korzyściach.

Nasza misja: Nieść pomoc chorym na FAS poprzez trafną diagnozę
i skuteczną terapię. Ponieważ każde dziecko powinno mieć
szansę na godne życie.